Οφέλη μελών

Οφέλη που αφορούν όλα τα μέλη του EMCC Greece

 • Πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο coaching στην Ελλάδα
 • Κοινός Κώδικας Δεοντολογίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του EMCC σε μειωμένες τιμές για μέλη
 • Συνεισφορά στην ανάπτυξη του coaching μέσω συμμετοχής στις δραστηριότητες του EMCC

Oφέλη εγγραφής στο EMCC Greece

 • Συμμετοχή στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του EMCC σε μειωμένες τιμές για μέλη EMCC Conference &  EMCC research conference
 • Δωρεάν εγγραφή στο “International Journal of Mentoring and Coaching”  και στο EMCC newsletter
 • Συμμετοχή σε κοινότητες ενδιαφέροντος και ομάδες έργου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ακαδημαϊκή έρευνα
 • Πανευρωπαϊκό δίκτυο
 • Πρόσβαση σε διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση
Membership Categories
Membership Definition Name in EMCC online member directory Voting right to
General Assemply
Eligible for
Board of Directors
Use of
EMCC logo
Participation in working groups & committees EMCC events sponsorship discount
Founding
member
34 individuals who founded EMCC and signed “katastatiko”
Member Certified Coaches (formal specialized training)
Affiliate
Member
Individuals interested in Coaching (students, Professionals, Journalists, etc)
Corporate Member Membership at organizations’ name – entitles 3 individual memberships (max)
Honorary
Member
As recognized by EMCC