Συναντήσεις Γνώσης

Εκπαίδευση

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών του EMCC Greece  είναι κεντρικό στοιχείο της αποστολής μας. Το EMCC Greece προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών που περιλαμβάνουν τακτικές Συναντήσεις Γνώσης, το ετήσιο συνέδριο του EMCC, το EMCC Annual Mentoring & Coaching Conference, το EMCC Annual Mentoring & Coaching Research Conference, το EMCC Mentoring eConference, και άλλα.

Συναντήσεις Γνώσης

Ανά δίμηνο περίπου, οι Συναντήσεις Γνώσεις φιλοξενούν Έλληνες και ξένους συναδέλφους και άλλους επαγγελματίες, με στόχο:

  1. Τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των μελών μας
  2. Τη δημιουργία μιας ισχυρότερης κοινότητας μεταξύ όσων ενδιαφέρονται για το coaching
  3. Την ενημέρωση μας για θέματα του κλάδου όπως η πιστοποίηση
  4. Τη διεύρυνση του διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών (coaches, πελάτες, sponsors, επιστημονική κοινότητα, τύπος, κ.ά.)

Επισκεφθείτε τη σελίδα Εκδηλώσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επόμενη Συνάντηση Γνώσης.