Διαπίστευση

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ COACHING & TO MENTORING

Ευρωπαική Ποιότητα, Διεθνής Αναγνώριση

Το European Mentoring & Coaching Council (EMCC), μέσω της διαδικασίας διαπιστεύσεων παρόχων εκπαίδευσης coaching & mentoring και επαγγελματιών coaches, θέτει σήμερα υψηλότατα επαγγελματικά πρότυπα ς σε ευρωπαικό επίπεδο.

Ευρωπαικό Βραβείο Ποιότητας (EQA) & Ευρωπαική Ατομική Διαπίστευση (EIA)

Οι διαπιστεύσεις EQA & EIA θέτουν στην αγορά ένα επαγγελματικό πλαίσιο που είναι απολύτως απαραίτητο καθώς δίνει την δυνατότητα στους:

Αγοραστές υπηρεσιών coaching να κατανοούν την ποιότητα των υπηρεσιών που προμηθεύνται και να κάνουν τις καταλλήλες επιλογές που πραγματικά απαντούν στις ανάγκες τους.
Επαγγελματίες coaches να αποδεικνύουν ότι εργάζονται βάσει αυστηρών και απαιτητικών προδιαγραφών.

Ενδιαφερόμενους να εκπαιδευθούν ως coaches να επιλέγουν εκπαιδευτικά προγράμματα με την βεβαιότητα ότι το περιεχομενό τους είναι υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για την εκπαίδευση ενός coach και αναγνωρισμένο στην αγορά που σκοπεύουν να επιχειρήσουν.
Παρόχους εκπαίδευσης να σχεδιάσουν προγράμματα που αντικατοπτρίζουν υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και που είναι αναγνωρισμένα για την ποιότητά τους.

Οι διαπιστεύσεις EQA & EIA have δημιουργήθηκαν έχοντας ως βάση εκτεταμένες έρευνες δεξιοτήτων που διεξήγαγε το EMCC. Και στις 2 περιπτώσεις όμως, πέραν απο τις δεξιότητες αυτές καθ’ αυτές, έγινε και περαιτέρω σημαντική εργασία ώστε να οριστούν τα  επίπεδα επαγγελματικής πρακτικής, τα διαφορετικά περιεχόμενα για κάθε επίπεδο διαπίστευσης, τους τρόπους μάθησης μέσω προσωπικής αξιοποιήσης μιας εμπειρίας (self reflection).

Η άνοδος και η ανάπτυξη του coaching στην Ευρώπη είναι δυναμική και συνεχώς εξελισόμενη ως εκ τούτου αυτά τα επαγγελματικά πρότυπα αποτελούν την αρχή και όχι την ολοκλήρωση. Μέσω συνέχους διαβούλευσης με τις ενδιαφερόμενες ομάδες όπως αγοραστές υπηρεσιών coaching & mentoring, επαγγελματίες coaches, επαγγελματικούς φορείς και ιδρύματα, τα επαγγελματικά πρότυπα αξιολογούνται και ανανεώνονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην δυναμικά εξελισσόμενη φύση του επαγγέλματός μας.

Ο EMCC Greece έχει ήδη εκπαιδεύσει 6 αξιολογητές ώστε να διασφαλίσει ότι οι διαπιστεύσεις EIA & EQA είναι διαθέσιμές σε σχολές coaching και στους επαγγελματίες στην Ελλαδα. Η επίσημη λανσάρισμα των EIA & EQA στην ελληνική αγορά προγραμματίζεται για το τέλος του 2013.

Training Providers

Εuropean Ιndividual Accreditation (EIA v2) – Ευρωπαική Ατομική Διαπίστευση

Χτίζοντας στην ανάπτυξη και συνεχή εφαρμογή των δεξιοτήτων coaching, η Ευρωπαική Ατομική Διαπίστευση (ΕΙΑ) προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να γίνουν διαπιστευμένοι coaches, κερδίζοντας έτσι αναγνώριση στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

Στις 15 Ιουνίου 2012, το EMCC λανσάρισε την ανανεωμένη έκδοση της Ευρωπαικής Ατομικής Διαπίστευσης (ΕΙΑ v2) στο κέντρο της οποίας παραμένει η αναγνώριση των επαγγελματιών coaches & mentors  που έχουν επιτυχώς πετύχει και διατηρήσει ένα επαγγελματικό επίπεδο σύμφωνα με το Ευρωπαικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων (European Competence Framework). To EIA v2 συνεχίζει να διασφαλίζει αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης που αντιπροσωπεύουν μια πολύτιμη επένδυση για τους coaches και τους mentors καθώς και μία ετικέττα αριστείου ποιότητας για τους πελάτες. Το ΕΙΑ v2 διαχωρίζει 4 επίπεδα διαπίστευση:

1) Foundation

2) Practiotioner

3) Senior Practitioner

4) Master Practitioner

Η Ευρωπαική Ατομική Διαπίστευση ισχύει για 5 χρόνια. Με την συμπλήρωση της πενταετίας απαιτείται ανανέωση.

European Quality Award (EQA) – Ευρωπαικό Βραβείο Ποιότητας

Το Ευρωπαικό Βραβείο Ποιότητας (EQA) προσφέρει στην αγορά ένα επαγγελματικό πλαίσιο που επιτρέπει στους παρόχους εκπαίδευσης να πετύχουν υψηλού επιπέδου στανταρτς για την εκπαίδευση coaching & mentoring που παρέχουν αλλα και να αναγνωριστεί  αυτή τους η προσπάθεια μέσω του EQA. To EQA διασφαλίζει ότι, όσοι έχουν αποιφοιτήσει απο τις σχολές που το διαθέτουν καλύπτουν τις επαγγελματικές απαιτήσεις και πρότυπα, οπως αυτά περιγράφονται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του EMCC. Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων coaching & mentoring μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν βραβείο για τα προγράμματά τους σε ένα απο τα 4 επίπεδα διαπίστευσης:

1) Foundation

2) Practiotioner

3) Senior Practitioner

4) Master Practitioner

Οσοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευθούν ως coaches/mentors μπορούν να επιλέξουν απο την λίστα των Παροχων EQA με την σιγουριά ότι το περιεχόμενο της εκπαιδευσης θα είναι υψηλής ποιότητας και αναγνωρισμένο στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Ο απόφοιτος σχολής με ΕQA μπορεί να υποβάλλει αίτηση για Ευρωπαική Ατομική Διαπίστευση χρησιμοποιώντας την ανανεωμένη (ΕΙΑ V2) διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες διαπίστευσης στείλτε το ερώτημά σας στο vp-standards@emccgreece.gr.