Solidarity Coaching

Η δράση Solidarity Coaching ξεκίνησε να υλοποιείται τον Σεπτέμβριο του 2011 και πραγματοποιείται ανελλιπώς κάθε χρόνο με 1 ή 2 κύκλους με εξαιρετικά μεγάλη και ενθουσιώδη συμμετοχή από τα μέλη.

Από το τέλος του 2019 ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη, μέσω του οποίου προσφέρουμε τη δράση Solidarity Coaching στους οργανισμούς που υποστηρίζει.

Το Solidarity Coaching έχει ήδη βραβευθεί 2 φορές: τον Οκτώβριο του 2014 έλαβε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Ηγεσία & Αριστεία στο Ανθρώπινο Δυναμικό» στα πλαίσια των HR Excellence Awards που διοργανώνονται απο την Ε.Ε.Δ.Ε & το Ε.Ι.Μ.Α.Δ & τον Νοέμβριο του 2015 έλαβε το Ευρωπαικό Βραβείο Solidarity Coaching (EMCC Solidarity Coaching Award) απο το European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Κατευθυντήρια γραμμή της εθελοντικής μας δράσης μας παραμένει η ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου. Η εμπειρία μας έχει επανειλημμένα δείξει ότι το coaching μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων οργανισμών και ατόμων. Την σημερινή εποχή η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωφελών οργανισμών γίνεται επιτακτικότερη, καθώς οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσέλκυσης πόρων και εθελοντών. Πιστεύουμε ότι η βελτίωση αυτή ξεκινά από την ανάπτυξη των στελεχών αυτών των φορέων προσθέτοντας φυσικά και την ανάγκη για νέα μοντέλα διαχείρισης και αριστοποίησης των πόρων τους ή για πρακτικές βελτίωσης της στρατηγικής τους διοίκησης και οργανωτικής δομής.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε η συμβολή μας να συνεχίζει να στηρίζει και να ενισχύει τους στόχους και την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών που παίζουν έναν τόσο σημαντικό κοινωνικό ρόλο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Συμμετέχουνμόνο οικονομικά ενήμερα μέλη του EMCC Greece
 • Απαιτείταιεκπαίδευση στο coaching από αναγνωρισμένο φορέα
 • Απαιτείται ελάχιστος αριθμός ωρών εμπειρίας coaching (coaching log):80 ώρες

Ρόλος του Project Management Office (PMO)

 • Για την εύρυθμη λειτουργία του Solidarity Coaching, έχει δημιουργηθεί ένα PMO, το οποίο αποτελείται από 3 μέλη του EMCC Greece και έχει τη συνολική ευθύνη της ροής & διαχείρισης του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση προβλημάτων με τα χρονοδιαγράμματα ή με τη γενικότερη ροή, οι εθελοντές coaches μπορούν να απευθύνονται στο μέλος του PMO, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό του φορέα με τον οποίο συνεργάζονται.

Διαδικασία Επιλογής

 • Η διαδικασία επιλογής των εθελοντών coaches που συμμετέχουν στο Solidarity Coaching project, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, την οποία απαρτίζουν τα μέλη του Project Management Office (PMO): Όλγα Ματσούκη μέλος EMCC Greece, Μυρτώ Ραφτοπούλου μέλος EMCC Greece και Μαρία Μπικε President EMCC Greece.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής.
 • Όσες αιτήσεις καλύπτουν με επιτυχία τις προϋποθέσεις, προχωρούν στο επόμενο στάδιο της συνάντησης με τους διαχειριστές του προγράμματος (PMO) και του matching με coachee.

Υποχρεώσεις και Ωφέλη του Solidarity Coach

  • Δέσμευση για τον χρόνο που έχει ορίσει ο ίδιος ο coach ότι θα παρέχει στην δράση (1 coachee 6 ώρες coaching καθώς και παρουσία του στις 2 τριμερείς συναντήσεις, στην Ομαδική Εποπτεία του προγράμματος και καταγραφή των ωρών σε coaching log.
  • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος της δράσης στα πλαίσια των κύκλων φιλοξενίας οργανισμών από το Social Dynamo και των βημάτων υλοποίησης όπως αυτά θα συμφωνηθούν με το PMO
  • Χρησιμοποίηση των προσωπικών εργαλείων και μοντέλου coaching για την πραγματοποίηση των συναντήσεων.
  • Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα του συντονιστή του προγράμματος που θα ορισθεί από το PMO (Project Management Office) σχετικά με την πορεία της δράσης στον φορέα με τον οποίο συνεργάζεται.
  • Μετά το τέλος του προγράμματος
   • Ο coach  συμπληρώνει φόρμα αξιολόγησης του προγράμματος και  την παραδίδει στο PMO
   • το EMCC Greece θα παρέχει βεβαίωση των ωρών coaching που εχει προσφέρει ο εθελοντής coach (βασισμενες στο coahing log) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιστοποίηση ή ανανέωση της άδειας του coach.
   • Ο Coachee μπορεί να συμπληρώνει μια φόρμα αξιολόγησης του coach την οποία ο coach μπορεί να χρησιμοποιεί ανώνυμα για την συνέχιση της διαπίστευσής του

Η έναρξη νέου κύκλου ανακοινώνεται με email στα μέλη.

GET STARTED

0$

Ευχαριστούμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Στοιχεία Χρήστη


Πρέπει να ανήκετε στα μέλη του EMCC Greece για να μπορέσετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας. Μπορείτε να γίνετε μέλος κάνοντας εγγραφή εδώ.

You need to select an item to continue

ΕΠΟΜΕΝΟ

Στοιχεία Εκπαίδευσης

(classroom/e-training/teleclass)

(αναφέρετε το επίπεδο διαπίστευσης &
τον φορέα)

You need to select an item to continue

ΕΠΟΜΕΝΟ

Αίτηση Solidarity Coaching

Επισυνάψτε ένα ή περισσότερα αρχεία κάνοντας drag & drop ή κάνοντας κλικ μέσα στο κουτί. (Αποδεκτοί τύποι αρχείου: pdf/docx/zip/rar)

Αποδέχομαι ότι

Σημείωση: Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας, ώστε να οριστεί τηλεφωνική συνέντευξη εάν απαιτείται.

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

ΥΠΟΒΟΛΗ