Έναρξη του προγράμματος Ομαδικής Εποπτείας – Group Supervision